công nghệ khai thác than hầm lò

Công nghệ khai thác than hầm lò hiệu quả | Năng suất chất ...

Công ty than Khe chàm đã, áp dụng công nghệ khoan ép nước: do thực tế phải tổ chức thi công ở những điều kiện địa chất phức tạp, vỉa than mềm, rời, dễ tụt lở, áp lực mỏ lớn vì vậy nguy cơ mất an toàn do tụt nóc lò cao. Hơn nữa, khôi lượng vật tư, thiết bị lắp đặt cũng lớn.

Đột phá trong công nghệ khai thác than hầm lò

Năm 2020, sản lượng khai thác than bằng công nghệ CHG đồng bộ của TKV chiếm 16,8% cơ cấu sản lượng than hầm lò. Dự kiến năm 2021, chiếm hơn 18%. TKV phấn đấu đến năm 2025 sản lượng than khai thác bằng công nghệ CGH đồng bộ chiếm từ 20-25% cơ cấu sản lượng khai thác than hầm lò.

Đưa công nghệ mới vào khai thác than hầm lò

Theo đó, công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ ra than của dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức âm 35m. Đây là dự án lâu dài của Công ty trong giai đoạn từ 2009-2032 có công suất 2 triệu tấn/năm, trữ lượng than 48 triệu tấn, diện tích khai thác hầm lò …

TKV nâng cao công nghệ khai thác than hầm lò - PetroTimes

tiếp tục chủ trương hiện đại hóa công nghệ khai thác chế biến than khoáng sản, tkv liên tục chỉ đạo các đơn vị thành viên, tùy thuộc điều kiện thực tế để tăng cường cơ giới hóa tối đa ở các khâu của công tác đào lò, cải thiện điều kiện làm việc và giảm giá thành sản xuất. áp dụng cơ giới hóa một cách phù hợp và hiệu quả, tkv sẽ "lợi đơn, lợi kép" …

Đổi mới công nghệ khai thác than hầm lò - Báo Nhân Dân

Công nhân làm việc tại phân xưởng khai thác 11, Công ty Than Thống Nhất (thuộc TKV). Trong vài năm trở lại đây, việc tuyển dụng lao động tại các công ty than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang gặp nhiều khó khăn, nhất là vị trí thợ lò.

Đột phá trong công nghệ khai thác than hầm lò

Đột phá trong công nghệ khai thác than hầm lò Thứ Ba, ngày 22/12/2020 Khoảng 10 năm về trước, tỷ lệ khai thác than hầm lò bằng cơ giới hóa của TKV chỉ đạt khoảng 3%. Các mỏ hầm lò chủ yếu khấu than bằng phương pháp khoan nổ …

Đổi mới công nghệ khai thác than hầm lò - Báo Nhân Dân

Để giải quyết bài toán này, nhiều công ty đã chủ động đổi mới công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa (CGH), nâng cao năng lực, cải thiện môi trường làm việc trong khai thác than hầm lò, góp phần giữ chân lao động, phát triển bền vững ngành than. Công nhân làm việc tại phân xưởng khai thác 11, Công ty Than Thống Nhất (thuộc TKV).

Đột phá trong công nghệ khai thác than hầm lò - Viện Cơ …

Năm 2020, sản lượng khai thác than bằng công nghệ CHG đồng bộ của TKV chiếm 16,8% cơ cấu sản lượng than hầm lò. Dự kiến năm 2021, chiếm hơn 18%. TKV phấn đấu đến năm 2025 sản lượng than khai thác bằng công nghệ CGH đồng bộ chiếm từ 20-25% cơ cấu sản lượng khai thác than hầm lò.